Ahoj krásné ženy….

O čem to dnes bude? Přeci o tom našem krásném a hlubokém ženství…..

Být ženou? Mnoho z vás se mě ptá, jak se to žije, co to je??? 

Všude je toho tolik napsáno a hezky se to čte, ale jak to žít, jak to v sobě cítit a prožívat…..Takže kde začít, že? Já to vnímám tak, že je potřeba si uvědomit, že žena je emoce. Žena je v atrologii měsíc, vodní znamení, hlubina prožitků v naší temnotě. Žena si sem na tu zem přišla prožívat úplně jiný život, než muž, to jistě všichni vnímáme :-)..

Žena a muž- tvoří pár, tzn. jeden celek- monáda černá- bílá. Když si představím dvoubarevné kolo, je nám jasné, že každý v sobě máme malou část druhého. Na to, abychom spolu mohli žít v harmonii, potřebujeme si uvědomit své ženství a pochopit svoji mužskou složku.

Žena je obrovská studnice emocí, každá jsme jiná, ale základ je stejný. Prožívání svého mateřství, obrovského daru, který nám byl dán… jaké to asi je, vnímat svoji sílu země, chladivou, měsíční energii, podmanivou energii, křehkost, soucit, empatii, jemnost atd…. ale hlavně tu obrovskou magickou sílu, přítažlivost… naučit se se svou silou pracovat, vynořit se z hlubin sebe samé, prozkoumat svou temnotu a ctít své světlo. Tekuté světlo sexuální energie, tu obrovskou energii, která námi proudí, když se dovolíme otevřít sami sobě. 

Prozkoumat tajemná, kouzelná, ale často potlačená místa svojí duše. Žena, která si je plně vědoma krásy svého těla i duše, v sobě cítí vášeň a rozkoš, propojí se s touto obrovskou energií, a září.

Žena která září, otvírtá dveře mužům. Oni cítí její sílu a energie se propojí. Otvírají si vzájemně srdce. Každá žena touží po lásce, po muži….. Tam někde v hloubi duše to tak je …..

Ač hlavou si to zakazují a postaví si často zdi kolem sebe jako pevnost a tvrdí, že chlapa vůbec nepotřebují…. Před láskou se nedá utéci, my jsme láska- je naší součástí. 

Pokud nechceme být ve válce s druhými i sami se sebou, ve svém úkrytu, musíme vystoupit a vytvořit nejdříve aspoň kompromis.

VZÁJEMNÁ ÚCTA, RESPEKT, DŮVĚRA. LÁSKA A SVOBODA.

Láska překoná všechny hranice, když milujeme srdcem, nic nás nemůže oddělit. Pokud mnou- ženou protéká ta nádherná mocná energie, šířím a rozdávám lásku všude. Děje se to samo.

 K nalezení ženství dochází přes naše těhotenství, porody. Ve chvíli, kdy se z nás stane maminka, dochází k obrovskému přerodu, neskutečné transformaci. Do té doby máme na starosti jen sami sebe a najednou přijde zodpovědnost. Zaplaví nás jinová energie, jsme ještě více citlistvé, pečovatelské, plné radosti, emocí…. vše se střídá a my se učíme s tím pracovat.

Je to nové a neznámé. Pro někoho přirozené, pro jiné obtížné. Každá přes své mateřství dojdeme k síle ženy. Objeví se tam mnoho potlačených traumat a převzatých vzorců od svých rodičů, hlavně z rodové linie žen.

Je báječné na sobě pracovat a nebát se to otevřít a zpracovat. Naučit se být v sobě a prožívat to, vnímat ty procesy a léčit je. Mateřstvím se mění naše vnitřní postoje, myšlenky, pocity…. Mění se vnější i vnitřní krása. Mění se naše tělo, čas který na sebe najednou nemáme, vše je jinak. Naučit se dopřát si péči a hýčkat se, přijmout se jiné, abychom v sobě našly vibraci štěstí a vášně. Dělaly vždy po čem vnitřně toužíme a stály si za tím, co nás naplňuje. Cítit svoji intuici, být v sobě, v radosti. Nejít proti sobě, ale nechat se vést, jít za tím co intuitivně cítm. 

Když se z nás stanou zářivé, magické ženy, plné vášně a života, budeme inspirací pro mnoho dalších žen a všechny dostanou příležitost to díky nám v sobě najít a začít žít. 

Mateřství je obrovský dar, kterého si často žena vůbec neváží, neuvědomuje si to. Bere to jako samozřejmost a často….. každá si doplníme sama. Nešťastná žena, není bolestí jen pro sebe, ale i pro partnera, rodinu a další….

Často se ženeme za něčím a hledáme štěstí. Máme ho v sobě, pokud objevíme sami sebe a nastartujeme ten obrovský proces nalezení své ženské síly, magické síly, své radosti a štěstí :-). Přijde harmonie, naplnění a klid. Touha žít :-).

„Pokud se řídíte všemi pravidly, přicházíte o veškerou zábavu.“ – Katharine Hepburn

 

Hrát si, nebrat nic vážně, vnímat svoje tělo, cítit intuici, důvěřovat si a jít směrem, který cítím srdcem.

Nastartování změny, probíhá na našich seminářích a v projektu“ Krásná v každém věku“.

Být ženou je nádherný dar. Zdraví vás vaše Lady :-).